Moltíssimes gràcies!!!

Aquest dimarts, vam celebrar el darrer Ple de l’actual mandat. Vol dir que ha estat el meu darrer Ple com a alcalde de Calaf.

Com bé sabeu, al mes d’octubre vaig comunicar que no em presentaria a la reelecció. Des de llavors, molts de vosaltres m’heu aturat i m’heu comentat que ho enteneu perquè ja en dec estar cansat i perquè n’hi deu haver un fart, i tot de comentaris semblants que fan referència al cansament. No hi ha res d’això. Al contrari, mantinc la mateixa il·lusió -si no més!- del primer dia i la mateixa sensació de privilegi pel fet de poder treballar al servei de les persones de Calaf, el lema que m’ha guiat -que ens ha guiat- des de les eleccions del 2015. Tampoc hem esgotat la feina. La pandèmia ens ha pres dos anys i hi ha almenys dos projectes que ens han quedat a mig fer, com la Residència per a la Gent Gran i la Biblioteca 1-O que, com us podeu imaginar, m’hagués fet una il·lusió extraordinària poder concloure i inaugurar. O prosseguir en el camí per garantir que Calaf tindrà aigua suficient i de qualitat per sempre. De projectes i d’idees per seguir fent la vila que volem per als nostres fills i néts no me’n falten -no ens falten. Però, no serien raons per continuar, sinó excuses per no deixar-ho.

Quan em vaig presentar per primera vegada a les eleccions, vaig dir que, si els veïns de Calaf em feien confiança, m’hi estaria dos mandats com a molt. Perquè crec que anar més enllà no és bo ni per a un mateix, ni per a la candidatura, ni per al poble. Crec que és bo i positiu anar renovant els lideratges. Tot i que respecto que hi hagi polítics que s’hi estiguin més de dos i de tres mandats. Al capdavall, ens presentem a unes eleccions i són els votants els qui ens posen o ens treuen dels càrrecs. Ara: procuro ser conseqüent i actuar segons com penso. Aquesta és l’única raó que hi ha darrera la decisió de no presentar-me a la reelecció. No ha estat una decisió ni fàcil ni difícil, només coherent. Fa anys, un amic meu em va dir que un dia em moriria d’un atac de coherència! Jo sempre he preferit posar-hi una mica d’humor i dir, com n’Eugeni Xammar, que sempre procuro d’estar d’acord amb la meva opinió!

Bé, tot això només vol ser una introducció, potser massa llarga, per fer els agraïments que vaig transmetre ahir al final del Ple.

En primer lloc, als meus companys de Junts per Calaf, als qui han format part del govern durant aquests 8 anys, als qui han integrat les dues candidaatures electorals i als qui, sense ser ni al govern ni a la candidatura, ens han ajudat a elaborar els programes electorals i els plans de mandat. Perquè, encara que en els municipis l’alcalde tingui el màxim protagonisme, aquesta ha estat una feina col·lectiva.

En segon lloc, als membres de l’oposició. És clar que no ens hem entès i que la col·laboració ha estat entre difícil i nul·la. Tanmateix, els agraeixo la dedicació a l’Ajuntament perquè crec que treballar per als nostres convilatans és una de les feines més honroses i lloables a què una persona es pot dedicar. No és hora de retereure res a ningú, al contrari. Assumeixo la meva responsabilitat en la falta d’entesa amb els dos partits de l’oposició, i em sap greu no haver sabut guanyar-me’n la confiança i no haver-hi pogut col·laborar. I entenc que, essent l’alcalde, també en sóc el primer responsable.

En tercer lloc, als treballadors de l’Ajuntament. Podeu estar convençuts que tenim un cos professional ben preparat. Són una garantia perquè les persones que accedim al govern de la vila estiguem ben assessorats i que les decisions que prenguem siguin executades amb eficàcia i rigor. Eviten que ens equivoquem i fan que prenguem les decisions millors.

I, finalment, als vilatans i vilatanes de Calaf. Us agraeixo la comprensió i la col·laboració que he obtingut sempre, quan m’heu trucat per telèfon, quan m’heu vingut a veure al despatx, o quan m’heu aturat pel carrer per plantejar-me un problema o per suggerir-me una solució. Ha estat un privilegi immens haver estat vuit anys al servei de les persones de Calaf! Moltíssimes gràcies!!!

El deute financer de l’Ajuntament, al 50 per cent

En el ple ordinari de dilluns que ve donarem compte de la liquidació del pressupost de l’any 2017. Tots els resultats són positius. No obstant, el que entenem com a més destacable és que el deute financer de l’Ajuntament ha quedat situat en el 49,99 per cent dels ingressos (2.029.035,36 euros).

Quan vam agafar el govern municipal el juny del 2015, ens vam trobar un endeutament financer del 96,95 per cent (3.094.801,46 euros). Llavors, ens vam posar com a objectiu acabar el mandat amb el deute per sota del 50 per cent. Ho hem assolit un any abans.

A banda, ens queda sumar-hi el deute no financer. El deute total que vam heretar era d’un 129,56 per cent (4.136.023,59 euros). També l’hem reduït de manera substancial. A 31 de desembre del 2017 era del 64 per cent (2.597.565,46 euros). El deute no financer que ens queda (568.530,10 euros) és el que hi ha amb Aigües de Manresa i que, malgrat el paguin els abonats a la companyia a través del rebut d’aigua, el considerem propi de l’Ajuntament. No desistim a resoldre’l de manera satisfactòria per a tothom.

Estem satisfets, òbviament, de la gestió feta perquè alhora que hem reduït el deute hem recuperat la capacitat d’inversió, que l’any passat va ser de 655.042,52 euros. Però, entenem que aquest 50 per cent, aquests més de 2 milions d’euros, encara són un llast excessiu i que, per tant, hem de mantenir-nos ferms en la mateixa política de prudència i contenció.

Les altres dades positives de la liquidació del pressupost del 2017 són un romanent de tresoreria per a despeses generals (que reflecteix la situació financera real en què es troba l’Ajuntament a curt termini) de 740.046,69 euros, un estalvi net positius de 23.114,06 euros i una capacitat de finançament de 481.284,06 euros.

També destaquem el rigor pressupostari que s’expressa amb un grau de compliment del 80,89 per cent de la despesa prevista i un 82,36 per cent del ingressos previstos.

El tancament econòmic del 2016

En el ple de dilluns, vam donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2016. Tot i les dificultats d’haver hagut de treballar amb un pressupost prorrogat, el tancament de l’exercici, fet amb els tècnics de la Diputació de Barcelona, ofereix uns resultats positius en tots els seus vessants, cosa que ens manté en la línia de redreçament iniciada amb el nostre mandat.

El romanent de tresoreria és positiu de 807.362,86 euros; mostra la bona salut de l’Ajuntament i la bona dinàmica de treball de l’equip de govern. L’estalvi net és positiu de 389.779,59 euros, que representa el 10,05 per cent dels ingressos no financers. I, potser el resultat més significatiu per explicar el redreçament que hem iniciat, l’endeutament a 31 de desembre de 2016 era de 2.161.474,36 euros, quantitat que equival al 58,16 per cent.

Durant aquest any i mig, hem rebaixat el deute financer del 97,45 per cent que hi havia a 31 de desembre del 2014 al 58,16 per cent. El deute total, que ascendia al 130,24 per cent (4.136.023,59 euros) amb els deutes amb Aigües de Manresa, per la gespa artificial del camp de futbol i per la reclamació de Foment pel castell, també s’ha reduït: el préstec per a la gespa artificial s’acabarà de pagar aquest estiu i la reclamació del ministeri de Foment, per l’excés de finançament per les obres del castell, hem aconseguit de rebaixar-la de 261.151,25 euros a 133.286,66 euros i ja l’hem pagada; queda pendent el retorn del canon a Aigües de Manresa que es paga a través la factura de l’aigua i el clavegueram.

Aquests resultats són fruit del rigor i de la voluntat de corregir una situació heretada dolenta. Hem tret l’Ajuntament de la tutela financera i hem recuperat la capacitat d’inversió, però ni l’una ni l’altra ens faran canviar de manera de fer perquè els 2,1 milions d’euros de deute financer són un llast excessiu, perquè ens amoïna que el deute amb Aigües de Manresa el sufraguin els abonats i perquè considerem que el rigor pressupostari ha de ser la forma natural i normal de governar.