Carta als veïns de Calaf

Benvolguts veïns,

Us adreço aquesta carta amb l’objectiu d’explicar-vos de manera directa les raons que ens han mogut a modificar la ubicació del mercat dels dissabtes al matí al Raval de Sant Jaume i, de passada, aclarir algunes informacions no prou precises que us poden haver arribat.

El primer que heu de saber és que es tracta d’una mesura a què ens hem vist obligats a causa de la construcció d’una rotonda al davant de l’estació de tren. Aquesta era una obra que va ser concedida i adjudicada durant l’anterior mandat. L’execució de les obres, a partir del 8 de setembre i fins al 31 d’octubre com a data límit per a la seva finalització, obliga a tallar la circulació de la carretera de Manresa i el passeig de Santa Calamanda a l’alçada de l’estació i, en conseqüència, a desviar el trànsit pel Raval de Sant Jaume i el carrer de Teixidor i pels carrers d’Alexandre de Riquer i la Plaça dels Arbres. És clar que en aquestes circumstàncies, durant la durada de les obres, entre sis i set setmanes, el mercat dels dissabtes no es podia celebrar a la ubicació habitual del Raval de Sant Jaume.

Davant d’aquesta situació heretada, l’equip de govern municipal ens vam plantejar tres opcions diferents on ubicar el mercat de manera provisional: la plaça de Barcelona ’92, els carrers d’Isidre Vilaró, Pius Forn i Manuel Giralt o al nucli antic, al carrer de Sant Antoni, la Plaça de les Eres i la Plaça Gran.

L’opció de la plaça de Barcelona ’92 va quedar descartada ben aviat per una qüestió de capacitat i de dificultat per fer-hi arribar els camions per descarregar-hi les seves mercaderies. I analitzant els avantatges i desavantatges de les altres dues, vam concloure que la del nucli antic era la més adient i beneficiosa per a Calaf en el seu conjunt.

Hi havia quatre raons a favor de l’opció del nucli antic. En primer lloc, permetia dinamitzar la zona antiga de Calaf, ni que fos un dia a la setmana durant un mes i mig; en aquest sentit, ja havíem trobat diversos artesans entusiastes amb la idea i disposats a obrir les botigues de la Plaça Gran. En segon lloc, ens donava l’opció de fer una campanya de promoció turística a partir del Mercat de Calaf; pensàvem articular un programa d’actes culturals al voltant del mercat i traslladar l’oficina de turisme els dissabtes al carrer de Sant Antoni i promocionar les visites al Campanar i al Castell i a tot el nucli antic. En tercer lloc, hi havia un estalvi econòmic; la neteja de la zona del mercat al Raval de Sant Jaume té un cost setmanal de 1.200 euros, mentre que al nucli antic aquest cost es reduïa a 590 euros. Òbviament, aquestes tres opcions no es trobaven en l’opció dels carrers d’Isidre Vilaró, Pius Forn i Manuel Giralt. I, en quart lloc, una raó comuna en les dues possibilitats analitzades, el trasllat del mercat durant un mes i mig era una oportunitat per procedir a la neteja i reparació del Raval de Sant Jaume. Tanmateix, el cost d’aquests treballs puja a més de 81.000 euros, segons l’informe dels serveis tècnics municipals, una quantitat ara mateix inassumible des de l’Ajuntament.

Aquesta darrera raó, la impossibilitat d’escometre el condicionament i reparació del Raval de Sant Jaume, i la poca complicitat trobada entre les persones afectades davant d’un projecte ambiciós i complex, ens han fet replantejar totes les opcions contemplades i decidir-nos a mantenir el mercat en un tram del Raval de Sant Jaume i perllongar-lo pel carrer de Sant Jaume amunt fins on sigui necessari. Així, durant els dies de mercat, a partir del dia 12 de setembre, el carrer de Teixidor i el Raval de Sant Jaume avall seran de doble direcció i no s’hi podrà aparcar ni parar. El mercat començarà per damunt del carrer de Teixidor. Creiem que aquesta és la millor opció que podíem trobar.

En totes aquestes setmanes, i com no pot ser ni serà d’una altra manera, des del govern municipal hem procurat conèixer i respectar els interessos particulars de cadascú i dels col·lectius afectats per la mesura, ens hem explicat i hem escoltat totes les opinions i maneres de sentir i, alhora, hem vetllat i hem procurat pel bé de tots els vilatans i pel bé de Calaf en el seu conjunt.

Atentament,

Jordi Badia Perea

Alcalde de Calaf