Sortim de la tutela financera

Aquest dilluns, en el transcurs del Ple municipal ordinari del mes de juliol, vam donar compte del tancament de l’exercici econòmic de l’any 2015. El titular diu que hem sortit de la tutela financera atès que hem baixat l’endeutament financer per sota del 75 per cent que ens marca la normativa, concretament, ha quedat situat en el 63,02 per cent dels ingressos liquidats.

A més, hem presentat un resultat positiu de 311.580,22 €, un romanent de tresoreria positiu de 733.217,87 €, un estalvi net de 392.899,59 € (9,89 per cent dels ingressos no financers), una capacitat de finançament del 5,31 per cent dels ingressos corrents no financers que ens fa complir amb la regla de la despesa i amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i hem complert amb el període mig de pagament.

Som conscients que aquests resultats poden sorprendre i, fins i tot, causar incredulitat als qui han seguit l’actualitat de l’Ajuntament. L’auditoria dels comptes de l’any 2014, que vam presentar en una edició de L’alcalde respon i que detallem en L’Altiplà d’aquest mes, situaven el deute financer en un 97 per cent i el deute total en un 130 per cent. Un any després, els hem reduït al 63,02 per cent i al 87 per cent, respectivament.

El grup de CiU, per exemple, va fer una breu intervenció per dir que aquests resultats eren conseqüència del lògic desenvolupament econòmic que ells ja havien previst, que la nostra actuació no hi tenia res a veure.

No entrarem a discutir-ho, però no és cert. Aquest tancament es deu a les decisions que hem anat prenent des que som al govern de Calaf i que es resumeixen en contenció de la despesa, no increment del deute i amortització màxima dels préstecs.

Pel que fa la contenció de la despesa, només hem executat el 78 per cent del pressupost previst per a despeses en béns corrents i serveis (1.174.997,97 € per 1.508.489,97 €) i el 65 per cent de les inversions reals (565.534,77 € per 869.931,30 €).

Pel que fa el no increment del deute, no hem ingressat els 175.000 € de préstec que hi havia previst de demanar en el pressupost.

I, finalment, pel que fa l’amortització del deute, les previsions de l’anterior equip de govern de CiU preveien retornar 211.062,51 €, això era un 6,82 per cent dels 3.094.801,46 € del deute financer.

Nosaltres, en canvi, d’acord amb el nostre objectiu de sortir al més aviat possible de la tutela financera i de rebaixar el deute a un nivell raonable, que ens doti de múscul financer per afrontar futures decisions, hem fet una amortització anticipada de 255.796,65 € del préstec de l’Institut Català de Finances (de 400.000 € amb amortització total al maig del 2017), fet que situa una rebaixa global de l’endeutament financer del 19,07 per cent, 590.305,45 euros.

És a dir, que l’amortització prevista per CiU del 6,82 per cent nosaltres l’hem elevada al 19,07 per cent. A 31 de desembre del 2015, el deute financer de l’Ajuntament de Calaf era de 2.504.496,01 €.

Per tant, és clar que el tancament de l’exercici és el resultat de les decisions preses per aquest equip de govern en compliment dels objectius que ens havíem fixat i que havíem explicat i que mantenim durant l’exercici en curs.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s